Nová výzva v oblasti sportu: pilotní projekty a přípravné akce

CZELO

Žádosti se podávají přes F&T portál do 16. června 2021.

Evropská komise vyhlásila tři další výzvy na pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu:

Pilotní projekty jsou iniciativy experimentální povahy, které trvají maximálně dva roky a jsou určeny k testování užitečnosti nových aktivit. Přípravné akce trvají nejvýše tři roky a slouží k přípravě nových EU politik, právních předpisů, programů atp. Obvykle navazují na úspěšný pilotní projekt se stejným tématem.

Four runners cross finish line from above