Nová výzva: Budování kapacit k posílení sítí VŠ institucí

CZELO

Výzva má podpořit sítě VŠ institucí, spolupráci s okolními ekosystémy a připravit instituce na nové trendy evropského vzdělávání.

Důraz na větší propojování evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru s sebou přináší potřebu mnohem užší spolupráce mezi jednotlivými VŠ institucemi. Vedle posílené neformální spolupráce, např. na úrovni různých synergických postupů, je žádoucí také spolupráce formální – na úrovni aliancí v centru právě s VŠ institucemi.

Pro instituce, které chtějí již nyní začít pracovat na formování nových mezinárodních aliancí, je nově vypsaná výzva Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and cooperation with surrounding ecosystems zajímavou příležitostí. Smyslem této iniciativy je mimo jiné budovat sítě připravené na další výzvu Evropských univerzit. Evropské univerzity mají velký potenciál v oblasti transformace vysokoškolského vzdělávání, v rozvoji excelence ve vědě a výzkumu a také v posilování spolupráce s ostatními subjekty v rámci lokálních ekosystémů. První pilotní univerzitní aliance se momentálně nachází ve fázi střednědobého hodnocení a další výzva se očekává v roce 2022, resp. 2023. 

Výzva byla vypsána v rámci programu Horizont Evropa (také pilotní univerzitní aliance byly financovány z Erasmu a zároveň Horizontu 2020). Jejím cílem je podpořit budování kapacit pro sítě vysokoškolských institucí (VŠ, univerzity, výzkumné organizace) a jejich partnerů (podniků, neakademických výzkumných center a dalších subjektů) v okolních ekosystémech za účelem posílení integrované spolupráce. 

Sítě by se měly zaměřit na widening země (tj. země méně výkonné ve VaVaI), konsorcia tedy musí zahrnovat nejméně dvě VŠ instituce z widening zemí a alespoň dvě instituce na vynikající mezinárodní úrovni minimálně ze dvou členských států nebo asociovaných zemí. Smyslem aktivity není podpora výzkumné a inovační činnosti samotné, ale rozvoj společných strategií a konkrétních akčních plánů, které pomohou posílit inovační a výzkumnou transformaci sítí, jakož i (počáteční) implementaci příslušných akčních plánů.

Více se dočtete ve vypsané výzvě, která bude také brzy otevřena na portálu FTOP. Termín pro podávání žádostí je 4. listopadu 2021.