Nová studie ukazuje úspěch EU v politice otevřené vědy

CZELO

Evropská komise zveřejnila výsledky studie „Monitorování politiky otevřeného přístupu v programu Horizont 2020“, která ukazuje impozantní pokrok dosažený v tzv. otevřené vědě v období 2014-2020, a připravuje tak půdu pro program Horizont Evropa.

Cílem studie bylo prozkoumat, monitorovat a kvantifikovat soulad s požadavky na otevřený přístup v Horizontu 2020, a to jak pro publikace, tak i pro údaje získané na základě výzkumu. S postupným zvyšováním úspěšnosti v průběhu let se nyní Evropské komisi podařilo dosáhnout v průměru 83 % úspěšnosti v případě otevřeného přístupu k vědeckým publikacím, což staví Evropskou unii na přední místo v celosvětovém měřítku. Aplikovat zásady otevřeného přístupu se nejlépe dařilo v rámci prvního pilíře programu Horizont 2020 – Excelentní věda, který dosáhl 86 % míry otevřenosti. Lídry v tomto pilíři jsou Evropská rada pro výzkum (ERC) a program Budoucí a vznikající technologie (FET) s otevřeným přístupem přes 88 %.

Studie dále předkládá konkrétní doporučení ke zlepšení monitorování dodržování této politiky v rámci programu Horizont Evropa, který má přísnější a komplexnější soubor práv a povinností pro otevřenou vědu.