Nová služba Horizon IP Scan usnadní správu duševního vlastnictví

CZELO

Evropská komise spustila novou službu skenování duševního vlastnictví (IP) určenou projektům financovaným z programů Horizont 2020 a Horizont Evropa. Tato bezplatná služba podpory IP je navržena tak, aby malým a středním podnikům (MSP) pomohla efektivně spravovat a zhodnocovat IP v kolaborativním výzkumu a inovacích. 

Této služby mohou využít evropské start-upy a malé a střední podniky (podle definice EK), které se chystají podepsat nebo nedávno podepsaly grantovou dohodu (až šest měsíců po podpisu). Malé a střední podniky, které mají zájem o Horizon IP Scan, mohou o tuto službu kdykoli požádat prostřednictvím webu Horizon IP Scan v rámci nepřetržitě otevřené výzvy. 

Více informací naleznete na webové stránce IP Helpdesk.