Nová příručka představuje synergie mezi EIT a MSCA

CZELO

Synergie mezi těmito dvěma programy mají posílit propojení mezi výzkumem, inovacemi a vzděláváním.

Příručka poskytuje přehled různých typů akcí v rámci příslušných programů a uvádí příklady toho, jak by mohly zúčastněné strany zapojené do jednoho programu mít prospěch z akcí v rámci druhého programu. Obě schémata – MSCA i EIT totiž spojují širokou škálu zúčastněných stran ze znalostního trojúhelníku.

Akce MSCA, které fungují již od roku 1996 poskytují odbornou přípravu a profesní rozvoj pracovníků ve všech oblastech vědeckého výzkumu prostřednictvím různých akcí na základě každoročních výzev k podávání žádostí. V rámci programu H2020 bylo prostřednictvím MSCA podpořeno více než 65 000 výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry, včetně 25 000 kandidátů PhD ve více než 1 000 doktorských programech. Rovněž bylo podpořeno více než 4800 společností, včetně malých a středních podniků.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl založen v roce 2008 s cílem přispívat k udržitelnému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti posilováním inovační kapacity Evropské unie a jejích členských států. Se silným důrazem na podnikatelský talent, zakládání podniků a inovační dovednosti, podporuje EIT integraci tzv. znalostního trojúhelníku do inovačních ekosystémů. EIT operuje především prostřednictvím tzv. Znalostních a inovačních společenství (KICs) – EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT Climate-KIC, EIT Urban Mobility, EIT Manufacturing , EIT RawMaterial a EIT InnoEnergy. Od roku 2022 je v procesu přípravy znalostní a inovační společenství se zaměřením na kulturní a kreativní odvětví a průmysl, které bude plně funkční od roku 2024.

Příručka uvádí, že je možné se současně zapojit do různých projektů MSCA a EIT KICs, pokud nedochází k dvojímu financování, a zároveň jsou splněny požadavky jednotlivých výzev.

Příklady synergií jsou:

 • Vzdělávací aktivity MSCA a EIT
  • Partnerské organizace KICs mohou žádat o MSCA financování na rozvoj doktorských či post doktorských programů v rámci MSCA COFUND nebo MSCA Doctoral Networks.
  • MSCA výzkumníci se mohou účastnit některých odborných kurzů nabízených KICs na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti podnikání, vedení a inovací.
  • Organizace, které již spolupracují na projektech MSCA, se mohou zúčastnit spolu s KICs partnery na iniciativě EIT HEI Initiative, která je zaměřena na budování kapacit vysokoškolského sektoru.
  • Absolventi EIT,kteří chtějí pokračovat v kariéře ve výzkumu, se mohou ucházet o doktorské pozice v MSCA Doctoral Networks a COFUND, nebo post doktorské pozice v rámci MSCA Postdoctoral Fellowships a COFUND.
 • Krátkodobé mobility studentů a zaměstnanců
  • Partnerské organizace KIC mohou zakládat doplňkové výměnné projekty v rámci MSCA Staff Exchanges s partnery z jejich komunity i mimo ni.
 • Nepovinná vyslání v rámci MSCA
  • V rámci MSCA Postdoctoral Fellowships, MSCA Doctoral Networks a COFUND lze vyslat přijaté výzkumné pracovníky na krátkodobou mobilitu do celého světa, včetně institucí zapojených do KICs. Kromě toho se do budoucna plánuje vytvoření nového schématu zaměřeného na stáže pro inovátory.  
 • MSCA neakademické stáže pro doktorandy
  • MSCA Postdoctoral Fellowships umožnuje výzkumníkům možnost prodloužit si svou mobilitu až o 6 měsíců za účelem absolvování stáže v neakademickém sektoru.
 • Podnikatelské a inovační aktivity EIT KICs
  • KICs nabízejí přes zvláštní výzvy a soutěže širokou škálu služeb na podporu podnikatelského rozvoje, do kterých se mohou zapojit i jednotlivci, včetně držitelů MSCA grantů.
 • Šíření výsledků a organizace akcí
  • Partnerské organizace KICs mohou předložit návrh na zorganizování Evropské noci výzkumníků. Jednotliví výzkumníci MSCA a EIT mohou pak navrhnout konkrétní aktivity v rámci této akce či v rámci aktivit Výzkumníci na školách.

Více informací naleznete v samotné příručce.