Nová příručka objasňuje synergie mezi Horizontem Evropa a ERDF

CZELO

Kromě vysvětlení jednotlivých nástrojů a instrukcí, jak synergie správně nastavit, obsahuje příručka i konkrétní příklady z praxe.

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávanou příručku k synergiím mezi programem Horizont Evropa a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Účelem tohoto dokumentu je nastínit nové možnosti, které mají k dispozici řídící orgány programů politiky soudržnosti, národní kontaktní místa pro program Horizont Evropa a předkladatelé projektů Horizont Evropa.

Sblížení politiky soudržnosti a rámcového programu pro výzkum a inovace bylo pro Komisi v posledních letech důležitou prioritou, zejména při přípravě nového programového období 2021–2027. Posilování synergií mezi těmito klíčovými nástroji EU vytváří nové příležitosti k podpoře inovací ve všech regionech a k lepší integraci méně rozvinutých a okrajových regionů do Evropského výzkumného prostoru (ERA) a Evropského inovačního ekosystému (EIE).

Dokument pokrývá právní a implementační podrobnosti o všech nových příležitostech pro implementaci synergií, včetně pečetě excelence, transferu zdrojů, kumulativního financování, spolufinancovaných a institucionalizovaných partnerství a teamingu.

Celou příručku naleznete na stránce Evropské komise.