Nová platforma pro zhodnocení znalostí a poznatků vzešlých z výzkumu

CZELO

Během Evropských dní pro výzkum a inovace, které se konaly ve dnech 23. a 24. června 2021, spustila Evropská komise novou platformu pro zhodnocení znalostí a poznatků.  Nově spuštěná platforma poskytuje interaktivní fórum pro podporování a podněcování přeshraniční spolupráce a pro zlepšení rozsáhlého využívání výsledků výzkumu ve společnosti a ekonomice. Platforma si klade za cíl spojit všechny EU aktéry za účelem sdílení jejich osvědčených postupů, znalostí a expertízy při praktickém využití excelentních výsledků výzkumu prováděného v EU. prováděného v EU.

Platforma představuje jednu z akcí stanovených v rámci nového sdělení o Evropském výzkumném prostoru (ERA) a rovněž se bude podílet na vytváření nového Kodexu postupů pro inteligentní využívání duševního vlastnictví.