Nová opatření pro britské výzkumné subjekty

CZELO

Dokument rovněž stanovuje předběžnou vizi dlouhodobého alternativního programu k Horizontu Evropa.

Vláda Spojeného království oznámila nový balíček přechodných opatření k zajištění stability a kontinuity financování výzkumných projektů, který vstoupí v platnost, v případě, že  se Spojené království nakonec nebude moci připojit k rámcovému programu Horizont Evropa.

Cílem přechodných opatření je poskytnout okamžité možnosti financování pro výzkumné pracovníky, instituce a podniky do doby, kdy budou zavedena dlouhodobější opatření.

Mezi nová opatření patří:

  • financování úspěšných britských žadatelů, kteří žádali o financování z programu Horizont Evropa
  • navýšení rozpočtu stávajících britských programů na podporu talentů
  • zvýšení financování inovací a podpora podniků, zejména malých a středních podniků
  • obnovení  mezinárodních inovačních schémat na podporu mezinárodní obchodní spolupráce
  • financování výzkumných institucí nejvíce postižených ztrátou financování z programu Horizont Evropa
  • pokračující účast Velké Británie v programu Horizont Evropa jako třetí země

Publikace také stanovuje předběžnou vizi dlouhodobého alternativního programu k Horizontu Evropa, která se v případě potřeby zaměří na čtyři hlavní témata: 1) podpora talentů, 2) podpora inovací; 3) mezinárodní spolupráce a 4) investice do výzkumu a vývoje.  Britská vláda již jedná s výzkumníky a podniky, aby určila priority pro program.  Podrobné návrhy programu by měly být již brzy zveřejněny.

Balíček opatření také stanovuje vizi alternativ programů Copernicus a Euratom.

Více informací naleznete na stránkách britské vlády.