Nová iniciativa nabízí studentům možnost seznámit se s hodnocením projektů Horizontu Evropa

CZELO

Iniciativa je součástí Evropského roku mládeže.

Evropská komise spustila výzvu na vyjádření zájmu stát se mladým pozorovatelem rámcového programu EU pro výzkum a inovace, Horizontu Evropa.

Iniciativa je otevřena pro studenty magisterských programů na jakékoli univerzitě v členském státě EU. Výběrový proces bude probíhat kontinuálně a zůstává otevřený až do 14. prosince 2022.

Úspěšní uchazeči se na úvod zúčastní semináře, který se bude týkat všech aspektů hodnocení, včetně praktického školení a etických otázek (důvěrnost, střet zájmů, kodex chování atd.), který jim pomůže dostatečně se seznámit s procesem a hodnocenými kritérii. Následně budou mít mladí pozorovatelé příležitost účastnit se celého hodnotícího procesu projektových žádostí podaných v rámci programu Horizont Evropa. Hodnocení bude probíhat od září především online. V případě potřeby účasti v Bruselu budou cestovní náklady a náklady na ubytování a denní diety hrazeny Evropskou komisí. Mladým lidem bude přidělen mentor nebo mentorka z Evropské komise, kteří je budou provázet celým procesem hodnocení.

Více informací naleznete na webové stránce Evropské komise.