Nová agenda EU podpoří spolupráci ve výzkumu a vzdělávaní se západním Balkánem

CZELO

Dne 6. října 2021 byla během summitu Brdo mezi EU a západním Balkánem zahájena „Agenda západního Balkánu o inovacích, výzkumu, vzdělávání, kultuře, mládeži a sportu“. Agenda představuje komplexní, dlouhodobou strategii spolupráce Evropské unie a západního Balkánu ve výše zmíněných oblastech. Jejím cílem je především podpora excelence v oblasti výzkumu a reformy vzdělávacích systémů v regionu, vytváření dalších příležitostí pro mladé lidi a předcházení odlivu mozků. Prostřednictvím zvýšených investic do výzkumu, vzdělávání, kultury, mládeže a sportu přispěje agenda západního Balkánu a navrhovaná opatření k hospodářskému a společenskému rozvoji a spolupráci v regionu.

EU_Western Balkans

Během programového období 2014–2020 se země západního Balkánu účastnily 565 projektů financovaných z programu Horizont 2020 s rozpočtem ve výši 168 milionů eur, přičemž největší úspešnost zaznamenaly tyto země v oblastech informačních a komunikačních technologií, energetiky a ve výzkumu v oblasti zdraví.

Do programu Erasmus+ se v rámci výměny studentů a akademického personálu zapojilo ze zemí západního Balkánu přes 50 tisíc účastníků. Rozpočet na projekty mobilit, který země západního Balkánu z programu Erasmus+ získaly, představuje 151 milionů eur.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise.