Nepřehlédněte publikaci zaměřenou na SSH výzvy v programu Horizont Evropa

CZELO

Dokument shrnuje relevantní výzvy a témata spojená s SSH v různých částech pracovního programu 2023–2024 Horizontu Evropa.

Net4Society (mezinárodní síť národních kontaktních bodů klastru 2 Horizontu Evropa) vydala novou příručku zaměřenou na příležitosti pro výzkumníky ze společenských a humanitních věd (SSH) v programu Horizont Evropa.  

Struktura dokumentu je založená na klíčových slovech (převzaty z kategorií SSH používaných Evropskou komisí v monitorovacích zprávách o integraci společenských a humanitních věd v programu Horizont 2020) a na základě míry zapojení SSH témat v jednotlivých částech Horizontu Evropa. Dokument začíná částí, která nejvíce pokrývá dimenzi SSH. Konkrétně se jedná o “top-down” témata v jednotlivých klastrech druhého pilíře. Dále následují výzvy Excelentní vědy prvního pilíře pokrývající primárně “bottom-up” témata a relevantní výzvy v oblasti Inovativní Evropy. SSH témata související s Rozšiřováním účasti a posilováním ERA a Misemi jsou uvedena v posledních dvou kapitolách dokumentu. 

Publikaci a další informace o SSH naleznete na webu Net4Society.