Na českých vysokých školách studuje stále více zahraničních studentů. Jejich počet stoupl i v minulém roce

Vývoj počtu zahraničních studentů na českých vysokých školách v roce 2020

S globálním rozšířením COVID-19 přišlo i očekávání negativního dopadu, který pandemie pravděpodobně bude mít na počet zahraničních studentů na českých vysokoškolských institucích. Nejnovější data českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za rok 2020 však ukázala, COVID-19 navzdory, že celkový počet studentů s jiným občanstvím než českým, zapsaných v celých studijních programech, vrostl o 8,1 %.

Podle statistik celkový počet zahraničních studentů za loňský rok vrostl z 46 351 (údaj k 31. 12. 2019) na 50 121 (údaj k 31. 12. 2020) z celkových téměř 300 000 studentů na veřejných, soukromých a státních vysokých školách (tj. na 17 %). V první desítce zemí vzrostly meziročně o více než 20 % počty studentů z Ruska, Indie a Íránu, více než desetiprocentní růst pak zaznamenala Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko. Na některých českých univerzitách se počet zahraničních studentů zapsaných do cizojazyčného studia zvýšil až o 30 %.

Study in ambasadoři

Někteří zástupci univerzit se domnívají, že k navýšení počtu zahraničních studentů přispěla i možnost distančního zápisu ke studiu a zahájení výuky online. Díky tomu se mohli do studia zapojit i studenti, kteří řešili například zpoždění vízového procesu v důsledku omezení vstupu na území ČR souvisejících s opatřeními proti COVID-19.

Kvůli ztíženým možnostem cestování naopak došlo ke snížení počtů zahraničních studentů v krátkodobých studijních pobytech. Oproti 15 813 studentů, kteří v roce 2019 přicestovali do ČR na krátkodobý studijní pobyt, jich v roce 2020 bylo pouze 9 740. Došlo tedy k poklesu skoro o 38 %. Podobný trend je patrný i u studentů vyjíždějících za studiem ven z České republiky. Počet studentů, kteří cestovali na krátkodobé studijní pobyty do zahraničí, klesl o 35 % z 10 429 v roce 2019 na 6 808 v roce 2020.

Na podrobné statistiky se můžete podívat na webu MŠMT