Ministři odpovědní za výzkumnou agendu se setkali v Praze

CZELO

Jednání navázalo na předsednickou konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš

Ve dnech 21. - 22. července se v Praze uskutečnilo neformální setkání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET), kterému předsedal v roli hostitele ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Jednání navázalo na předsednickou konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě, která proběhla v Praze 7. a 8. července. Ministři odpovědní za výzkumnou agendu diskutovali o následujících tématech: 

  • Synergie ve financování výzkumu a inovací: 

Synergie mezi evropským a národním financováním výzkumu a inovací jsou jednou z klíčových priorit českého předsednictví v Radě EU. Politická debata se zaměřila na to, jak plně využít potenciál synergií při investování do výzkumu a inovací, aby nedocházelo k překrývání či možné duplicitě. Součástí diskuze byla také výměna příkladů dobré praxe z jednotlivých zemí. Výsledky politické debaty budou také dalším dílčím vstupem do tzv. „Pražské deklarace“ k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě. 

  • Evropská reakce ve výzkumu a inovacích na ruskou vojenskou agresi na Ukrajině: 

Ministři diskutovali o dopadu ruské vojenské agrese proti Ukrajině na evropskou politiku výzkumu a inovací, o přijatých opatřeních, jak dále zefektivnit pomoc ukrajinské vědecké komunitě a jak po válce znovu vybudovat ukrajinskou výzkumnou infrastrukturu, která bude součástí Evropského výzkumného prostoru.   

Více informací naleznete v tiskové zprávě nebo na webových stránkách k českému předsednictví v Radě EU