Mezinárodní konference ICAReAlumni 2024 na ČVUT: Inspirativní setkání odborníků na Alumni Relations

LM, DZS

Study in Czechia

ČVUT v Praze hostilo prestižní mezinárodní konferenci ICAReAlumni 2024, kde se sešli odborníci na vztahy s absolventy.

Mezinárodní konference ICAReAlumni 2024 na ČVUT

České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze se stalo dějištěm prestižní mezinárodní konference ICAReAlumni 2024, která se konala ve dnech 13. a 14. června na Masarykově ústavu vyšších studií. Tato událost přivítala odborníky zabývající se vztahy s absolventy z celého světa. 

Oleg Fetisov, zástupce ČVUT, vyjádřil radost nad uvedením této významné akce: „ICAReAlumni je přední konference, která spojuje odborníky v oblasti vztahů s absolventy z celého světa. Pro ČVUT bylo letos velkou ctí hostit tuto konferenci a vytvořit příležitosti nejen pro sdílení osvědčených postupů, ale také pro diskuzi o inovativních trendech, nástrojích a metodikách pro networking a posílení odborné komunity.“ 

Konference ICAReAlumni 2024 nezapomněla ani na národní program Czechia Alumni a iniciativu Study in Czechia. Účastníci měli příležitost seznámit se s prezentací od Michaely Takácsové „How to think strategically in Alumni Marketing“ a Lucie Matějkové „Leveraging Alumni Events for National Educational Advancement“ zaměřené na sdílení zkušeností Domu zahraniční spolupráce (DZS) v rámci rozvoje vztahů s absolventy, marketingu a ambasadorské agendy. 

Zástupci DZS zdůraznili, že zapojení národních programů pro absolventy vysokých škol do mezinárodních konferencí je nejen smysluplné, ale i inspirativní. Tato spolupráce přinesla cenné poznatky pro další rozvoj národního programu Czechia Alumni a posílení práce se zahraničními absolventy. DZS také ocenil zájem českých vysokých škol o toto téma. 

„Spolupráce mezi klíčovými institucemi v českém vysokoškolském sektoru zlepšuje péči o zahraniční talenty, což má přímý vliv na udržení a rozvoj ekonomiky státu. Uskutečnění této mezinárodní konference v České republice považujeme za významný přínos, za který jsme vděční Českému vysokému učení technickému v Praze,“ uvedly zástupkyně DZS. 

ICAReAlumni 2024 se stala klíčovou událostí pro odborníky zaměřené na Alumni Relations, kteří se zaměřují na inovace a excelenci ve vztazích s absolventy. Pro další informace a podrobnosti o konferenci navštivte web ICAReAlumni nebo zhlédněte video přímo z konference: