Mariya Gabriel oznámila vznik nové sítě inovativních univerzit 

CZELO

Hlavním úkolem sítě bude podporovat rozvoj deep-tech inovací v evropském vysokoškolském vzdělávání. 

Eurokomisařka Mariya Gabriel vyhlásila založení Evropské sítě inovativních vysokoškolských institucí (European Network of Innovative Higher Education Institutions). Tuto novinku poprvé zmínila během oficiálního zahájení prvního evropského summitu zaměřeného na propojení oblasti vzdělávání a inovací (Education and Innovation Summit), který se konal 23. června 2022 v Bruselu a online. 

Tato síť by měla aktivně pomáhat s naplňováním cílů evropských univerzitních a inovačních strategií – vzniká totiž v souladu jak s Evropskou strategií pro univerzity, vydanou Komisí v lednu tohoto roku, tak s Inovační agendou, kterou Komise zveřejní 5. července 2022. Posláním sítě je tedy aktivně přispívat k tomu, aby Evropa přicházela s novými nápady a inovacemi, zejména v deep-tech oblasti.  

Během summitu eurokomisařka také předeslala, že první výstupy konsorcia můžeme očekávat již letos: v prosinci na vzdělávacím summitu by měla nová síť představit konkrétní politická doporučení týkající se právě deep-tech inovací. 

Vysokoškolské instituce byly do sítě nominovány členskými státy a aliancemi Evropských univerzit, seznam členů však zatím není znám.