Kulatý stůl Euroguidance: spolupráce při rozvoji (i online) kariérového poradenství

KULATÝ STŮL EUROGUIDANCE: SPOLUPRÁCE PŘI ROZVOJI (I ONLINE) KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Rádi bychom vás pozvali na akci Centra Euroguidance pod záštitou NPF

Proběhne 27. 8. 2020, 10 – 16h v DZS 

Kulatý stůl bude mít prezenční i paralelně online formu a bude spojený s pracovní tvořivou částí.

Program:

- Reflexe stavu spolupráce v oblasti kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na regionální, národní a evropské (i online) úrovni
- Strategie vzdělávání 2030+, iKAP II a Erasmus+ jako příležitosti pro rozvoj kariérové poradenství a kariérového vzdělávání v ČR
- Evropské trendy v online kariérovém poradenství jako inspirace pro synergii při rozvoji online poradenství v ČR
- Spolupráce v rámci evropské konference ke kariérovému poradenství 20.- 21. listopadu 2020 v Praze

 

Online registraci pro účastníky naleznete níže zde 

Prosím označte zda plánujete online nebo osobní účast, obě formy jsou v tuto chvíli možné. 

Začátek akce: 27. 8. 2020 10:00

Konec akce: 27. 8. 2020 16:00

Kapacita: 50

Začátek akce: 27. 8. 2020 10:00

Konec akce: 27. 8. 2020 16:00