Královská akademie zámořských věd oznámila témata své každoroční soutěže

CZELO

Královská akademie zámořských věd (Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, ARSOM) každoročně vyhlašuje soutěž na dvě až tři specifická témata. Oceněné práce získají každá po 2500 eur.  

Pro ročník 2022 byla vyhlášena následující témata:

1. sociokulturní dopad přítomnosti Číny v Africe nebo v Karibiku na čínskou nebo karibskou společnost v prvních dvou desetiletích 21. století

2. monitoring sucha v semiaridních oblastech      

3. možnosti rozsáhlého využití obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích.

Práce je možné zasílat do 1. března 2022, více informací, včetně pravidel soutěže a původního znění témat v angličtině/francouzštině, naleznete na webových stránkách ARSOM.

 

Pro ročník 2023 jsou vypsána tato témata:      

1. autochtonní náboženské tradice v současném globálním světě

2. dopad klimatických změn a/nebo lidských aktivit na ekosystémové služby (ve smyslu definice Spojených národů – tzv. UN Millennium Ecosystem Assessment) na tropické oblasti    

3. dopad změn biodiverzity na celosvětové zásobování potravinami a na vývoj zdraví populace globálního Jihu (venkovská a/nebo městská prostředí)

Uzávěrka pro rok 2023 je stanovena na 1. března 2023. Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách ARSOM.

 

Čemu se Královská akademie zámořských věd věnuje?  

Královská akademie zámořských věd (Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, ARSOM) představuje nezávislé multidisciplinární, národní a mezinárodní fórum podporující vědu a výzkum v zámořských oblastech. Akademie slouží jako prostor pro interakci a setkávání mezi vědci a výzkumníky ze zemí globálního Severu s těmi z globálního Jihu. ARSOM dále zajišťuje podporu výzkumu a šíření znalostí a poznatků týkajících se těchto regionů, a to v těchto oblastech, ale i v Belgii. Toto fórum zároveň slouží k propagaci belgické vědy a výzkumu. Za tímto účelem ARSOM organizuje celou řadu aktivit zaměřujících se na témata týkající se zámořských oblastí, ale i na témata globální – voda, desertifikace, globální oteplování a další.

Více informací o Královské akademii zámořských věd a jejích aktivitách je možné nalézt na webových stránkách ARSOM