Komise spustila interaktivní mapu a kompas Nového evropského Bauhausu!

CZELO

Komise vydala první zprávu o pokroku Nového evropského Bauhausu, kde byly zároveň představeny dva nové nástroje NEB.

Komise vydala první zprávu o pokroku Nového evropského Bauhausu (NEB), která shrnuje a hodnotí první dva roky iniciativy. V rámci zprávy byly také představeny dva nové nástroje: kompas Nového evropského Bauhausu a New European Bauhaus Dashboard. 

Kompas Nového evropského Bauhausu 

Kompas představuje první nástroj, který je určený k hodnocení celé iniciativy. Tento nástroj má napomoci zjišťovat, do jaké míry projekty odpovídají nastavení NEB. Zároveň také poskytuje vysvětlení, co znamenají tři základní hodnoty NEB v kontextu jednotlivých projektů a jak je lze dále integrovat a kombinovat s dalšími obory. Na základě kompasu mají v budoucnu vzniknout další nástroje určené k detailnějšímu hodnocení. 

New European Bauhaus Dashboard 

Iniciativa NEB se rozrůstá a dle informací od Komise momentálně sdružuje přes 600 oficiálních partnerských organizací. V návaznosti na to, vznikl Dashboard, aby zajistil transparentnější přístup k informacím o specifických výzvách NEB, příjemcích finančních prostředků a členech komunity. Dashboard představuje komplexní databázi v podobě interaktivní mapy. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise