Komise pozastaví platby ruským institucím, které jsou zapojeny do výzkumných a inovačních projektů financovaných EU

CZELO

Komise přijala několik dílčích opatření.

V návaznosti na probíhající konflikt na Ukrajině se Evropská komise rozhodla pozastavit platby ruským institucím, které jsou zapojeny do výzkumných a inovačních projektů financovaných EU.
Přijatá opatření jsou:

  • Evropská komise se nebude zapojovat do dalších projektů spolupráce s ruskými subjekty. Bude pozastavena příprava grantových smluv pro čtyři projekty Horizontu Evropa, které zahrnují pět ruských výzkumných organizací. Podpis jakýkoliv nových smluv je až do odvolání pozastaven. 
  • Evropské výzkumné a inovační služby pozastaví veškeré platby ruským subjektům dle stávajících smluv.
  • Evropská komise je odhodlána zajistit pokračující účast Ukrajiny a ukrajinských subjektů v programech Horizont Evropa a Euratom.
  • V říjnu 2021 Ukrajina podepsala dohodu o přidružení k programům Horizont Evropa a Euratom. Dohoda vstoupí v platnost, jakmile Ukrajina oznámí Evropské komisi dokončení svého ratifikačního procesu. 
  • Mezitím Evropská komise podnikla administrativní kroky, aby zajistila, že úspěšní ukrajinští příjemci mohou získat finanční prostředky z programů EU pro výzkum a inovace.

Více informací naleznete v oficiálním prohlášení Evropské komise.

V rámci České republiky činí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) aktivní kroky na základě pokynu náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského