Kancelář CZELO vás zve na webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání

CZELO

Registrace je otevřená do 8. března 2022.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) vás spolu s kolegy ze styčných kanceláří z Litvy, Polska a Slovenska zve na webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání. Akce se uskuteční dne 10. března 2022. Program webináře, včetně dalších informací naleznete v přiloženém dokumentu

Evropská unie klade velký důraz na prosazování genderové rovnosti ve všech oblastech, přičemž odvětví výzkumu a inovací není výjimkou. I přes znatelný pokrok však Evropa stále čelí mnoha strukturálním překážkám, které brání dosažení genderové rovnosti v rámci těchto sektorů. 

Cílem akce je představit nejnovější vývoj genderové politiky na úrovni Evropské unie a vytvořit diskuzi na téma „Jak zvýšit vědeckou excelenci prostřednictvím plánů genderové rovnosti?“ V neposlední řadě proběhnou také prezentace nejnovějšího vývoje a genderových iniciativ v rámci České republiky, Litvy, Polska a Slovenska.  

Událost proběhne online a v angličtině. 

Registrace je otevřená do 8. března 2022.