Kancelář CZELO vás zve na diskuzi k vesmírnému počasí

CZELO

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) vás spolu se svými partnery srdečně zve na další edici Science Café, jež se uskuteční v úterý 30. listopadu 2021 v prostorách StamEuropa. Pozvání tentokrát přijala astrofyzička Lenka Zychová, která působí na královském institutu vesmírné aeronomie v Bruselu jako odbornice na kosmické počasí. V rámci své práce se věnuje tomu, jak kosmické počasí interaguje se zemskou atmosférou a jak ovlivňuje život na Zemi.

Lenka získala doktorát z astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně, kde se zaměřila na mezihvězdnou hmotu, zejména na mezihvězdné bubliny a tvorbu hvězd. Od roku 2005 se věnuje popularizaci astronomie, především ve formě přednášek pro děti. V roce 2016 získala Cenu Neuronu a British Council v rámci soutěže v popularizaci vědy FameLab. V témže roce pod záštitou a s finanční podporou Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky MU a za podpory Hvězdárny a planetária Brno založila Astronomický kroužek v Brně. V současné době zahajuje svůj projekt ‚A Touch of Space Weather‘, jehož cílem je vytvořit vzdělávací materiál pro zrakově postižené děti. Lenka kromě jiného působila i jako taneční lektorka se zaměřením na klasické a folklorní tance Egypta.

Tématem diskuze bude vliv vesmírného počasí na náš každodenní život. Vesmírné počasí může být velmi bouřlivé a násilné – jako příklad lze uvést výpadky proudu, poškození satelitů, ztrátu navigace a komunikace, problémy v internetovém bankovnictví nebo vysokou dávku radiace během letu. To vše bývá mnohokrát zapříčiněno silnou radiační nebo geomagnetickou bouří. Abychom porozuměli důsledkům vesmírného počasí, podíváme se na nejdůležitější události vesmírného počasí, které v minulosti poznamenaly naši společnost.

Science Café je diskuzní večer pro vědce a zájemce o vědu z řad široké veřejnosti, kteří se mohou v neformálním prostředí zeptat na to, co je z dané oblasti zajímá.

Registrace je otevřená do 29. listopadu 2021. Upozorňujeme, že se jedná o akci v režimu Covid-safe, a proto je nutné při vstupu předložit Covid-safe certifikát (CST) spolu s průkazem totožnosti.

Science Café organizují společně CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o. a České centrum v Bruselu.