Kancelář CZELO se zúčastnila ESOF 2022

CZELO

Tématem letošní konference bylo “Překračování hranic, angažovaná věda a odolná společnost”.

Kancelář CZELO se zúčastnila 10. ročníku konference EuroScience Open Forum 2022 (ESOF), která proběhla hybridně v nizozemském Leidenu ve dnech 13. - 16.7.2022. Tématem letošní konference bylo “Překračování hranic, angažovaná věda a odolná společnost”.  

Konference ESOF byla založena v roce 2004 celoevropskou organizací zaměřenou na podporu a propagaci vědy a techniky v Evropě EuroScience. Konference se pořádá každé dva roky a jejím cílem je nabídnout vědecké komunitě platformu pro mezioborovou debatu o vědeckém výzkumu, vědecké kultuře a inovacích pro společnost. Od svého založení je ESOF největší konferencí svého druhu a průměrně se jí každý ročník zúčastní až 4 500 účastníků z řad vědců, pedagogů, inovátorů a tvůrců politik.  

ESOF se skládá z různých komponentů

  • Hlavní program, který se skládá z přednášek, workshopů, prezentací a debat zaměřených na výzkum, vědeckou praxi a politické otázky s řadou klíčových řečníků. 
  • Výstavy a doprovodný program, které prezentují vědecké činnosti a výzkum z akademického, průmyslového, veřejného a soukromého sektoru. 
  • Další setkání a různorodé příležitosti k networkingu. 

V návaznosti na letošní téma konference bylo hlavním zaměřením akce především jednota a překonávání rozdílů jak mezi různými vědami (humanitní, společenské, přírodní, fyzikální aj), ale také mezi jednotlivými aktéry jako jsou inovátoři, vědci, tvůrci politik a široká veřejnost. Konference měla sedm hlavních témat, jimiž byly: 1. udržitelné životní prostředí, 2. kulturní identity a společenské proměny, 3. prostor pro vědu, 4. zdravé společnosti, 5. svoboda a odpovědnost vědy, 6. věda a podnikání, 7. udržitelná akademická kariéra. 

Další ročník ESOF proběhne v roce 2024 v polských Katowicích. Pro více informací sledujte webové stránky ESOF.