Kancelář CZELO připravila setkání prorektorů českých vysokých škol v Bruselu 

PA, PM

CZELO

Setkání 22 prorektorů z 19 českých škol přineslo nové možnosti spolupráce na úrovni EU.

Prorektoři českých univerzit se zástupci DZS, DZS|CZELO a belgických vysokých škol.
Prorektoři českých univerzit se zástupci DZS, DZS|CZELO a belgických vysokých škol.

Hlavním cílem této cesty bylo přiblížit prorektorům pro internacionalizaci (ale také pro vědu a výzkum či strategii a rozvoj) bruselské prostředí a ukázat jim fungování mezinárodního vzdělávání na úrovni EU. Na programu byla řada schůzek, mimo jiné s atašé pro vzdělávání ze Stálého zastoupení ČR při EU či se zástupci Evropské komise. Návštěva v Bruselu také českým prorektorům představila možnosti spolupráce s dalšími univerzitami a asociacemi. „Výjezdy českých prorektorů do Bruselu jsou jedním z kroků, kterými se naplňuje poslání a přidaná hodnota, kterou naše kancelář v Bruselu má. Uvědomujeme si nutnost pomáhat českým vysokým školám přiblížit se bruselskému prostředí a doufáme, že se nám to tímto povedlo. Tato cesta současně představuje další díl skládanky nabídky odborných stáží a školení, které poskytujeme,“ uvedla Lenka Procházková, vedoucí kanceláře CZELO. 

Setkání prorektorů a dalších reprezentantů českých vysokých škol nám umožnilo se setkat se zajímavými zástupci Evropské komise věnujícími se vzdělávání, mobilitám a výzkumu. Rovněž si cením výměny názorů a sdílení zkušeností s kolegyněmi a kolegy z belgických a českých vysokých škol v oblasti internacionalizace a podpory studentských mobilit,“ hodnotí Petr Suchý, prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity. Toto setkání totiž posloužilo i jako platforma pro diskuzi klíčových témat, jako jsou například prioritní regiony, zahraniční mise a veletrhy, ale také překážky internacionalizace a uplatnění absolventů. 

Nejprve byly představeny univerzitní asociace jako například Stockholm Trio, UniLion, The Guild a EASSH. Zástupci uměleckých škol se seznámili s financováním kultury v Belgii v rámci návštěvy kulturního centra Bozar a také s týmem Českého centra Brusel. Při příležitosti setkání se zástupci Stálého zastoupení Belgie při EU pak došlo na diskuzi nad prioritami belgického předsednictví od ledna 2024.

Setkání prorektorů českých vysokých škol v Bruselu

Součástí programu byl také kulatý stůl se zástupci belgických univerzit na téma mezinárodních mobilit a mezinárodní spolupráce. Sdíleli zkušenosti a strategie, jak posílit výjezdy studentů do zahraničí a zároveň zvýšit počet příchozích mobilit. Vyměnili si také zkušenosti s tím, jak za tímto účelem využívají různých typů mobilit a programů. Zástupci si položili také nejdůležitější otázku, a to jak nastavit dlouhotrvající a udržitelná partnerství. 

Dále se uskutečnila schůzka s vedoucí oddělení vysokoškolského vzdělávání Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, Vanessou Debias-Sainton, která přiblížila Evropskou strategii pro univerzity. Diskuze se týkala zejména Evropských univerzitních aliancí a výběru partnerů. Při setkání s Lucií Antonizzi Trojanovou, atašé pro vzdělávání na Stálém zastoupení ČR při EU, byla představena aktuální témata jako jsou automatické uznávání kvalifikací, digitalizace nebo mikrocertifikáty. V rámci doprovodného programu se v úterý večer konalo v Pražském domě EduCafé, tentokrát na téma spolupráce britských a českých institucí ve výzkumu a vzdělávání po Brexitu.

Setkání prorektorů českých vysokých škol v Bruselu

Zároveň také proběhla návštěva dvou generálních ředitelství: pro výzkum a inovace, kde zástupci vedli debatu nad aktuálním tématy, například výzkumnými kariérami a infrastrukturami, ale také o otevřené vědě. Během návštěvy generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu probrali současný stav a budoucnost vysokoškolského vzdělávání v Evropě, větší harmonizaci napříč státy, komunikaci univerzit s Komisí či větší prostupnost národní a evropské úrovně. 

Čeští prorektoři měli příležitost se seznámit se zástupci EU institucí i dalšími aktéry, kteří se podílejí na směřování mezinárodního vzdělávání v Evropě. Navazovali kontakty s belgickými vysokými školami – a v některých případech už dokonce položili základy další spolupráce. V neposlední řadě bylo setkání také skvělou platformou pro propojení prorektorů samotných, jelikož nemají mnoho příležitostí se v takovémto uskupení potkávat,“ shrnuje ředitel DZS Michal Uhl. „​​​​​​​Studijní cesta do Bruselu pro mě byla první příležitostí se osobně potkat s prorektory ostatních českých univerzit a načerpat od nich zkušenosti,“ potvrzuje prof. Eva Voldřichová Beránková, prorektorka pro zahraniční záležitosti Univerzity Karlovy. „Také jsem nahlédla do fungování některých meziuniverzitních aliancí a seznámila se s konkrétními strategiemi v oblasti mobilit, evropských projektů i EU politik v oblasti vzdělávání,“ doplnila.