Inovátorky se nyní mohou ucházet o podporu v rámci nového mentoringového programu

CZELO

Evropská rada pro inovace zahájila nový mentoringový program Women Leadership Programme, který má poskytnout specializovaný program mentoringu, rozvíjení dovedností a networking pro podnikatelky a výzkumnice v projektech financovaných z EIC. Program je součástí sady Business Acceleration Services nabízené společnostem a projektům podporovaným EIC. Nový program nabídne 50 úspěšným uchazečkám školení šité na míru a možnost pracovat s osobními mentory a kouči při definování a naplňování  jejich obchodních strategií. Ve druhé fázi bude tento program rozšířen také o projekty vybrané v rámci nového schématu WomenTechEU.

Spolu se spuštěním nového programu bylo rovněž zveřejněno prohlášení o rovnosti pohlaví a rozmanitosti, v rámci něhož  poradní výbor EIC vyzývá EIC a všechny ostatní aktéry v oblasti inovací, aby podnikli okamžitá opatření k dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů v celém inovačním řetězci.

Více informací je k dispozici na oficiální webové stránce Evropské rady pro inovace.