Horizont Evropa byl schválen Evropským parlamentem

CZELO

Dne 27. dubna 2021 došlo k oficiálnímu schválení Horizontu Evropa, tj. výzkumného a inovačního programu EU na období 2021–2027.

Stalo se tak během plenárního zasedání Evropského parlamentu. Nařízení o programu Horizont Evropa získalo podporu 677 hlasů, proti se vyjádřilo 5 poslanců a 17 členů se hlasování zdrželo. Specifický program získal podporu 661 poslanců, přičemž hlasování se zdrželo 33 poslanců a 5 se vyjádřilo proti.

Po schválení Parlamentem a předchozím souhlasem Rady mohou být nyní právní texty zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Poté může Komise zveřejnit pracovní programy a poskytnout financování úspěšným návrhům projektů. Zveřejnění prvních výzev k předkládání návrhů v rámci programu Horizont Evropa se očekává na konci května.

Téhož dne se Parlament dohodl na aktualizované strategické agendě výzkumu a inovací Evropského technologického institutu (EIT). Nové priority EIT na období 2021–2027 budou přispívat k realizaci cílů a politik EU, jako je Zelená dohoda pro Evropu, Evropský plán obnovy po COVID, Strategie pro malé podniky a průmysl, Strategická autonomie Unie a Cíle udržitelného rozvoje OSN. Tato ustanovení zajistí větší flexibilitu pro znalostní a inovační společenství, která se zabývají obnovou po pandemii COVID-19, rozšíří geografické pokrytí znalostních a inovačních společenství (KICs), překlenou rozdíly ve financování mezi západními a východními členskými státy EU a více se zaměří na projekty zahrnující malé a střední podniky (MSP).

Více informací lze najít v tiskové zprávě Evropského parlamentu.