Globální přístup Evropy ke spolupráci v oblasti výzkumu a inovací

CZELO

Kancelář CZELO se dne 16. června 2021 účastnila setkání pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci, v rámci něhož Adam Tyson (GŘ RTD) představil nedávno přijatý Globální přístup Evropy ke spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Jedná se o jediné sdělení Evropské komise, které se věnuje mezinárodní spolupráci v rámci konkrétní oblasti.

Záměrem Komise bylo společně s členskými státy vytvořit seznam zásad na základě již existujících chart, kodexů a závěrů Rady v oblasti politiky výzkumu a inovací a stanovit rámec spolupráce ve VaVaI s externími partnery. Tyto hodnoty a zásady byly rozvíjeny během posledních 20 let a zahrnují oblasti, jako je svoboda vědeckého výzkumu, podpora excelence, otevřený přístup nebo kariérní podmínky pro výzkumné pracovníky.

V rámci setkání se dále diskutovala mezinárodní spolupráce v rámci programu Horizont Evropa, který přestavuje nejotevřenější vědecký program na světě. Nové způsoby asociace umožňují přidružení jakékoliv země světa na základě splnění určitých kritérii. Novinkou je také čl. 22 (5) nařízení, kterým se zavádí rámcový program Horizont Evropa, prostřednictvím něhož je v odůvodněných případech možné limitovat účast subjektů z některých zemí.

Více informací naleznete v přiloženém zápise kanceláře CZELO.