„Globální brána” zaručí lepší spolupráci EU s partnerskými zeměmi nejen v oblasti výzkumu, vzdělávání, zdravotnictví a digitálních technologií

CZELO

Strategie Globální brána pomůže řešit globální nedostatek investic a naléhavé globální výzvy.

Dne 1. prosince spustila Evropská komise a Evropská unie novou evropskou strategii, tzv. Globální bránu, která by měla mj. pomoci řešit globální nedostatek investic. V rámci této strategie bude v období 2021–⁠2027 investováno 300 miliard eur do kvalitních infrastruktur, rovných partnerství, vazeb a sítí v oblasti digitálních technologií, klimatu, energetiky, dopravy, zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu. Cílem této strategie je mezinárodní stabilita a spolupráce členských států s partnerskými zeměmi ve zmíněných oblastech a snadnější řešení naléhavých globálních výzev, jako je např. klimatická krize či zdravotnická bezpečnost. Důležitou součástí Globální brány je respektování společenských a enviromentálních standardů a transparentnosti v souladu s demokratickými hodnotami EU a mezinárodními normami a standardy.  

Více informací o této nové strategii naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.