Financování projektů prostřednictvím paušálních částek v H2020

CZELO

Evropská komise zveřejnila hodnocení pilotního testování financování projektů prostřednictvím paušálních částek.

Paušální částky, tzv. lump sums, byly zavedeny v roce 2018 s cílem snížit administrativní zátěž a zjednodušit vykazování nákladů. Financovaní prostřednictvím lump sums ruší veškeré povinnosti týkající se vykazování skutečných nákladů, pracovních výkazů a finančních auditů po ukončení projektů.

Pilotní verze byla testována v rámci 16 výzev v pracovních programech Horizontu 2020 na období 2018 - 2020 a zahrnovala všechny hlavní typy grantů, různé velikosti a složitosti. Nově publikovaná zpráva představuje výsledky pilotního testování a poskytuje komplexní zpětnou vazbu.

Jednou ze silných stránek režimu lump sums, uvedených v hodnotící zprávě, je to, že užití paušálních částek splnilo své hlavní cíle - zjednodušit administrativu a přesunout pozornost na věcný obsah projektů. Současně však panuje široká shoda v tom, že do budoucna jsou zapotřebí další vylepšení. Výsledky prováděných průzkumů naznačují, že financování prostřednictvím paušálních částek lze použít na jakýkoli typ akce, a to i v rámci velkých projektů pro více příjemců, aniž by došlo ke zvýšení administrativní zátěže nebo ke snížení spokojenosti uživatelů. V rámci zpětné vazby se objevili i názory, že by bylo vhodné propojit platby s dokončením pracovních balíčků. Na druhé straně se však vyskytují i komentáře poukazující na možné negativní dopady tohoto přístupu. Dalším bodem zmíněným ve zpětné vazbě je, že financování paušálními částkami může mít vliv na budování konsorcia, jelikož mohou být upřednostňováni známí a důvěryhodní partneři.

Celou zprávu naleznete na webové stránce Evropské komise.