Finanční záruka pro švýcarské výzkumníky byla prodloužena na rok 2024

CZELO

Prodloužení záruky umožní švýcarským subjektům účast v rámcovém programu.

Švýcarská vláda zveřejnila finanční záruku na rok 2024 pro účast švýcarských subjektů v kolaborativních projektech programu Horizont Evropa a Euratom.

Finanční záruka pokrývá účast výzkumníků a inovátorů se sídlem ve Švýcarsku (včetně malých a středních podniků) v projektech, v rámci kterých budou švýcarské subjekty brány jako přidružení partneři z nepřidružené třetí země. Financování bude přímo hrazeno švýcarským státním sekretariátem pro vzdělávání, výzkum a inovace (SERI) pro všechny způsobilé výzvy pro rok 2024 v rámci programu Horizon Evropa a Euratom. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko je i nadále nepřidruženou třetí zemí, počet výzev, do kterých se mohou švýcarské subjekty hlásit je omezen.

CZELO_2022_Switzerland HEU

Financování ze SERI bude poskytnuto za podmínek, že (i) celá projektová žádost bude posouzena jako způsobilá k financování Evropskou komisí (EK) nebo agenturou pověřenou k tomuto účelu a (ii) švýcarský účastník nemůže požádat o financování EK.

Další informace včetně aktualizovaných otázek a odpovědí o švýcarské účasti v programu Horizont Evropa a dalších souvisejících programech a iniciativách naleznete na webu SERI.