Evropský parlament schválil Výzkumný fond pro uhlí a ocel

CZELO

Evropský parlament přijal obnovený právní rámec evropského Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, jehož cílem je podpořit znečisťující průmyslová odvětví při jejich plnění plánu uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050. Tento nový výzkumný plán by měly podpořit mj. hledání a zavádění nových technologií do výroby oceli, rozvoj čisté energie v bývalých uhelných dolech, přeměnu uhelného odpadu na anody do baterií, rozvoj a testování zachytávání oxidu uhličitého, využívání geotermální energie a přispívat k výzkumu v oblasti tzv. zeleného vodíku atd. 

Výzkumný fond pro uhlí a ocel doplňuje ostatní nástroje programu Horizont Evropa, v rámci kterého se v řádu následujících měsíců uvažuje o vyhlášení první společné výzvy pro partnerství v oblasti čisté oceli, dále doplňuje i schéma Evropské komise pro podporu regionů při přechod na čistší energetické zdroje, tzv. Commission’s just transition fund. 

Více informací naleznete na webové stránce Evropského parlamentu.