Evropská strategie pro univerzity v centru transformace vysokých škol v EU

CZELO

Vysokoškolské instituce jako most mezi vzděláváním, výzkumem, inovacemi a službou společnosti!

Takto se o vysokých školách hovořilo v průběhu letošních Evropských dnů pro výzkum a inovace, kde byla #EuropeanStrategyForUniversities jedním z hlavních témat.  

Evropská komise již v řadě svých sdělení avizovala úmysl vytvořit transformační plán pro sektor vysokoškolského vzdělávání do roku 2025. Je již zřejmé, že k takovéto transformaci by mělo brzy dojít právě prostřednictvím nové EVROPSKÉ STRATEGIE PRO UNIVERZITY.

Její konečná podoba má být Komisí představena počátkem roku 2022 a za cíl si klade propojit čtyři hlavní poslání vysokoškolských institucí: vzdělávání, výzkum, inovace a služba společnosti. Tím také posílit žádoucí synergie mezi Evropským výzkumným prostorem a Evropským vzdělávacím prostorem.

Strategie by svými opatřeními měla především:

• podporovat sektor vysokých škol při urychlování změn nezbytných k tomu, aby byly ve svém důsledku inkluzivnější, propojenější, udržitelnější a otevřenější;

• přeměnit velkou nejednotnost evropského sektoru vysokých škol na silnou stránku EU a učinit jej tak celosvětově konkurenceschopný a atraktivní;

• pomoci koordinovaně členským státům v jejich investičním úsilí směrem ke svým institucím veřejného vzdělávání a veřejným vědeckým institucím (a tím urychlit vytvoření společného Evropského prostoru

Důležitou roli v tomto procesu hrají také „Evropské univerzity“. Na existující aliance je totiž v celém transformačním úsilí nahlíženo jako na „průkopníky“, a jako takové se svými konzultacemi zásadně podílejí na vytváření obsahu této Strategie.