Evropská rada pro výzkum přijala Plán rovnosti pohlaví

CZELO

Dne 7. června 2021 přijala Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC) Plán rovnosti pohlaví (GEP) s cílem v celé Evropě podporovat vynikající výzkumné pracovníky bez ohledu na jejich národnost, pohlaví nebo věk. Na tuto problematiku se zaměřuje pracovní skupina pro otázky pohlaví (Gender Issues Working Group), která navázala na GEP vytvořený v rámci programu Horizont 2020 a sestavila nový GEP pro rámcový program Horizont Evropa. 

Jedním z cílů je zaměřit se na špičkové výzkumnice a vzbudit u nich zájem a motivovat je k podávání žádostí o ERC granty. ERC současně plánuje šířit povědomí o jeho opatřeních a strategii přijaté v otázce genderové rovnosti, a to prostřednictvím následujících kroků: mj. 1. uvádět statistiky a data o genderové rovnosti ve všech oficiálních prezentacích ERC, 2. šířit povědomí o nutnosti brát v potaz potřeby jednotlivých pohlaví při sestavování výzkumných projektů, 3. určit pro jednotlivé země a výzkumné oblasti tzv. ambasadory motivující méně zastoupené skupiny k podání žádosti o ERC granty, 4. na propagačních a komunikačních materiálech ERC uvádět výzkumníky obou pohlaví atp. ERC by dále rádo zaručilo genderově “férové” hodnocení projektových žádostí, k jehož plnění přijalo řadu opatření a jednotlivé kroky. Dalším z cílů je také rovnost pohlaví v rámci ERC hodnotícího panelu a mezi jeho členy, což je dle všeho závazek, jehož plnění zabere delší dobu.  

Všechny přijaté kroky a opatření vedoucí k naplnění těchto cílů jsou přehledně uvedeny v Plánu rovnosti pohlaví Evropské výzkumné rady.