Evropská rada pro výzkum a financování paušálními částkami

CZELO

V porovnání s ostatními částmi Horizontu Evropa, budou pro paušální částky v rámci AdG platit určitá specifická pravidla. 

Dne 19. ledna 2023 se kancelář CZELO zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na Evropskou radu pro výzkum na téma využívaní financování paušálními částkami (tzv. lump sums). Novinku, která se bude týkat ERC Advanced Grants (AdG), prezentovala vedoucí výkonné agentury ERCEA Laurence Moreau. Diskuze o zavedení paušálních částek pro AdG probíhá již od listopadu minulého roku a oficiální schválení pracovního programu ze strany Vědecké rady se očekává v průběhu února. K zveřejnění pracovního programu ERC na rok 2024 dojde v průběhu června/ července 2023. Hlavním důvodem pro zavedení paušálních částek je zjednodušení administrativní zátěže, jak pro příjemce grantů, tak i pro EK a snaha vyhnout se finančním chybám. Právě zjednodušení administrativy má výzkumníkům umožnit věnovat více času vědeckému obsahu projektu.

Za účelem lepšího seznámení ERC komunity s novým systémem financováni uspořádá ERCEA sérii webinářů.

Celý zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO ERC naleznete na našich stránkách. Více informací naleznete v přiložené prezentaci.