Evropská komise zveřejnila zprávu o vyhodnocení tzv. focus areas programu Horizont 2020

CZELO

Evropská komise zveřejnila zprávu o získaných zkušenostech z Horizontu 2020 v kontextu tzv. focus areas a jejich dopadů na mise.

Focus areas, čili oblasti, na které by měly být soustředěny finanční a lidské zdroje napříč společenskými výzvami, byly poprvé přestaveny v souvislosti s programem Horizont 2020. Představují jeden z hlavních cílů Evropské komise, který usiluje o více cílené financování v rámci vědy a inovací. Jedná se o společenské výzvy, kterým Evropa a svět čelí, jako je například přechod k udržitelnějšímu využívání zdrojů, digitalizace služeb a průmyslových procesů a bezpečnostní hrozby.

Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí a hodnotí prvotní zkušenosti s cíleným financováním výzkumu a vývoje v členských státech Evropské unie, analyzuje implementaci focus areas ve vztahu k příslušným Generálním ředitelstvím (GŘ) a hodnotí přístupy zapojení příjemců programu Horizont 2020.

Dle zprávy se focus areas staly užitečným nástrojem a prostředníkem k prohloubení interního povědomí o aktivitách v rámci výzkumných projektů v jednotlivých GŘ a také přispěly k lepší komunikaci mezi jednotlivými GŘ a dalšími zúčastněnými stranami. Zpráva také zmiňuje, že došlo ke zvýšení intenzity spolupráce s různými stakeholdery a k větší synergii výzkumných a inovačních projektů ve vědecké politice Evropské unie. Na základě zkušeností z národních a evropských inciativ, zpráva dále nabízí sadu doporučení, které mohou být nápomocné při implementaci misí v rámci programu Horizont Evropa.

Zpráva je ke stažení na webových stránkách publikací Evropské unie.