Evropská komise zveřejnila podmínky aukcí Evropské vodíkové banky

CZELO

Mezi projekty zaměřené na výrobu obnovitelného vodíku rozdělí 800 milionů eur.

Aukce pod záštitou Evropské vodíkové banky se uskuteční 23. listopadu s předpokládaným koncem 8. února 2024. Tato nová forma podpory projektů zaměřených na vodík rozdělí 800 milionů eur mezi projekty s nejmenší finanční náročností. Úspěšní žadatelé obdrží podporu ve formě fixního příplatku na kilogram obnovitelného vodíku po dobu deseti let. Tato částka by měla pokrýt rozdíl mezi výrobními náklady a reálnou tržní hodnotou vodíku.

Obecně má tento nový mechanismus za cíl překlenout propast mezi obnovitelným a fosilním vodíkem, ustálit tržní cenu obnovitelného vodíku, přispět k vytvoření stabilního trhu a pomoci zmírnit rizikovost investic do evropských vodíkových projektů. Oproti běžným grantům jsou totiž aukce zaměřené na projekty s nižším rizikovým profilem. Konkrétně to jsou projekty ve fázi zavedení do komerčního provozu a zároveň s nižším technologickým a konstrukčním rizikem, které mají problémy se ziskovostí. Obecným výsledkem iniciativy a investic do obnovitelného vodíku je také nižší závislost na ruských fosilních palivech, jak je stanoveno v plánu REPowerEU.

Podmínky stanovují také maximální částku, kterou mohou projektové návrhy obdržet. Ta je stanovena na třetinu celkového rozpočtu aukce, tedy 277 milionů eur. Příspěvek na kilogram je dle podmínek zastropován na 4,50 eur na kg vyprodukovaného vodíku. Technická omezení určují také minimální kapacitu elektrolyzéru na 5MWe.

Více informací o aukčním mechanismu najdete na stránkách Evropské komise, stejně jako vydané podmínky a pravidla aukce.