Evropská komise zřídila nové znalostní centrum pro pozorování Země

CZELO

V dubnu 2021 zřídila Evropská komise nové znalostní centrum pro pozorování Země, tzv. The Knowledge Centre on Earth Observation. To umožní plně využívat poznatků z pozorování Země při tvorbě politik EU, obzvláště pak při naplňování agend Zelené dohody pro Evropu a Digitální Evropy.   Nové znalostní centrum pro pozorování Země bude obstarávat systematické monitorování politických potřeb a priorit ohledně produktů a služeb programu Copernicus a ve službách poskytovaných na míru politickým potřebám uplatní osvědčené postupy a nejmodernější vědecké poznatky. Cílem znalostního centra je rovněž zajistit, aby vývoj programu Copernicus a další investice Komise do pozorování a výzkumu Země byly i nadále v souladu s politikou EU.  

Více informací o znalostním centru pro pozorování Země je možné nalézt  na webu Evropské komise nebo v tiskové zprávě EK