Evropská komise zjednodušuje pravidla státní pomoci

CZELO

Dne 23. července 2021 přijala Evropská komise rozšíření oblasti působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), které členským státům umožní provádět určitá opatření podpory bez předchozího oznámení Evropské komisi.

Nově přijatými změnami došlo ke sladění pravidel pro financování z prostředků EU a pravidel státní podpory, která se na tyto druhy financování vztahují, aby se předešlo zbytečným složitostem a zároveň byla na jednotném trhu EU zachována hospodářská soutěž.

Jedná se o vnitrostátní finanční prostředky, které se týkají:

  • finančních a investičních operací podporovaných z Fondu InvestEU;
  • projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely „pečeť excelence“ v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa, jakož i spolufinancovaných výzkumných a vývojových projektů nebo akcí „Teaming“ v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa;
  • projektů Interreg.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.