Evropská komise vypracovala pokyny k odpovědnému využívání generativní AI

CZELO

Doporučení vycházejí ze zásad integrity výzkumu, zabývají se klíčovými příležitostmi a výzvami a obsahují pokyny pro výzkumníky.

Soubor pokynů na podporu výzkumné obce pro odpovědné využívání generativní umělé inteligence předložila Evropská komise spolu se členskými státy a dalšími stakeholdery, kteří jsou součástí Evropského výzkumného prostoru.  

Umělá inteligence pomáhá transformovat výzkum, zefektivňovat vědeckou práci a urychlovat vědecké objevy. Výzkumní pracovníci si však musí dávat pozor na omezení, která s touto novou technologií přichází, například plagiátorství nebo zpravování citlivých informací. 

Doporučení vycházejí ze zásad integrity výzkumu, zabývají se klíčovými příležitostmi a výzvami a obsahují pokyny pro výzkumné pracovníky, organizace a subjekty, které financují výzkum, s cílem sjednotit přístup v celé Evropě. Pokyny vychází ze stávajících zásad, jakými jsou Evropský kodex integrity výzkumu nebo Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti umělé inteligence

Mezi předložené pokyny patří: 

  • Výzkumní pracovníci se zdrží používání nástrojů generativní AI při citlivých činnostech a tyto nástroje budou používat vzhledem k soukromí, důvěrnosti a duševnímu vlastnictví.
  • Výzkumné organizace usnadní využívání generativní AI a budou sledovat jejich využití ve své organizaci.
  • Financující organizace budou podporovat transparentní využívání generativní AI.

Více informací najdete na webu Evropské komise nebo přímo v pokynech