Evropská komise vydala příručku pro žadatele o granty EIC Akcelerátor

CZELO

Evropská komise zveřejnila novou příručku pro žadatele o granty Evropské rady pro inovace (EIC) Akcelerátoru, která seznamuje s nezbytnými informacemi, které by potenciální žadatelé o tento grant případně mohli potřebovat. První část představuje důvody, proč je o grant dobré žádat, druhá část uvádí kritéria způsobilosti, třetí část ukazuje jednotlivé typy financování, v dalších dvou částech je podrobně vysvětlen hodnotící proces. Šestá část se věnuje samotnému procesu, kterým prochází jednotlivé žádosti od jejich podání až po jednotlivé kroky hodnocení, poslední část představuje další možnosti podání žádostí.