Evropská komise představila Výroční zprávu o činnostech EU v oblasti výzkumu za rok 2022

CZELO

Zpráva poskytuje přehled klíčových činností EU v oblasti VaVaI a poznatků z monitoringu programů Horizont Evropa, H2020 a Euratom.

Významná část zprávy je věnována politickým aktivitám. Zmiňuje například, že výrazný dopad na oblast vědy a výzkumu měla v minulém roce ruská agrese na Ukrajině.  Komise v této souvislosti uvalila na Rusko v oblasti výzkumu a inovací různé sankce a zahájila cílené akce na podporu ukrajinské výzkumné a vědecké komunity. Válka na Ukrajině společně se zvýšenou četností extrémních klimatických událostí zdůraznila naléhavou potřebu urychlit ekologickou a digitální transformaci naší společnosti. Evropská komise v těchto oblastech představila mnoho dokumentů, jako například sdělení týkající se Strategie EU pro solární energii, Balíček pro oběhové hospodářství II, Společné sdělení o mezinárodní správě oceánů  a mnoho dalších. Evropská komise v těchto oblastech představila mnoho dokumentů, jako například sdělení týkající se Strategie EU pro solární energii, Balíček pro oběhové hospodářství II, Společné sdělení o mezinárodní správě oceánů  a mnoho dalších.

Co se týče rámcového programu Horizont Evropa, v roce 2022 bylo v rámci hlavního pracovního programu Horizontu Evropa na období 2021–2022 vyhlášeno 44 nových výzev k podávání návrhů zahrnujících celkem 202 témat. Celkem bylo v rámci pracovního programu na období 2021–2022 zahájeno 874 témat v rámci 160 výzev k podávání návrhů a dalších 195 akcí s rozpočtem přibližně 16 miliard EUR. Další výzvy byly otevřené v rámci Evropské rady pro výzkum a Evropské rady pro inovace. Celkově bylo během sledovaného období podaných 44 832 způsobilých návrhů.

Do prvních podepsaných projektů se zapojilo více než 39 000 účastníků ze 142 různých zemí, z toho 19 % malých a středních podniků a 15,7 % ze zemí mimo EU. Analýza ukazuje, že 35,6 % účastníků jsou noví žadatelé.

Celou zprávu naleznete na stránce EUR-Lex.