Evropská komise oficiálně zveřejnila pracovní programy Horizontu Evropa s rozpočtem 14,7 miliard eur

CZELO

První výzvy pro podávání projektových žádostí budou otevřeny 22. června 2021.

Dne 15. června 2021 Evropská komise oficiálně přijala a zveřejnila pracovní programy Horizontu Evropa pro období 2021−2022, který bude v tomto období nakládat s rozpočtem 14,7 miliard eur. Pracovní programy jednotlivých priorit struktury Horizontu Evropa vycházejí ze Strategického plánu pro období 2021–2024, který byl přijat 15. března 2021. Rozsáhlé investice do tohoto programu by měly urychlit přerod Evropy na digitálnější a zelenější kontinent, zajistit udržitelnou obnovu Evropy po pandemii a zlepšit odolnost Evropy vůči dalším krizím a katastrofám.

Z celkového rozpočtu Horizont Evropa budou podpořeny investice do výzkumu a inovací, které by měly mimo jiné pomoci s naplněním cílů Zelené dohody pro Evropu. K naplnění těchto cílů bude vyhrazeno 5,8 miliard eur, které budou využity k plnění závazku přetvořit do roku 2050 Evropu na vůbec první klimaticky neutrální kontinent. Další 4 miliardy euro z celkového rozpočtu jsou určeny pro rozvoj digitálních technologií v rámci strategie EU Evropská digitální dekáda 1,9 miliard eur pak půjde na výzkum související s podporu oživení Evropy po pandemii.

V případě, že máte zájem ucházet se o financování z programu Horizont Evropa, doporučujeme sledovat informační dny Evropské komise k jednotlivým částem programu, které se uskuteční ve dnech 28. června až 9. července 2021.

Pracovní programy pro jednotlivé části Horizontu Evropa jsou ke stažení pod následujícími odkazy:

1. pilíř - Excelentní věda

2. pilíř - Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

3. pilíř - Inovativní Evropa

Rozšiřování účasti a posilování ERA

 

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.