Evropská komise oficiálně zřídila konsorcium ELI ERIC

CZELO

Dne 5. května 2021 Evropská komise oficiálně rozhodla o ustavení konsorcia ELI ERIC, toto rozhodnutí přišlo po letech intenzivních jednání.

Nově ustavené konsorcium ELI ERIC umožní vědecké komunitě přístup k nejrozsáhlejší výzkumné infrastruktuře nejmodernějších laserových zařízení s hned několika pracovišti. O přístup mohou požádat vědci z celého světa, a to na základě návrhů hodnocených nezávislým panelem expertů.  

ERIC (European Research Infrastructure Consortium) je mezinárodní právní subjekt zřízený nařízením Evropské unie pro vědecké infrastruktury. Zakládajícími členy tohoto konsorcia jsou Česká republika, Maďarsko, Itálie a Litva, zatímco Německo a Bulharsko mají v současné době statut zakládajících pozorovatelů s cílem se později plně zapojit, o členství projevily zájem i ostatní členské státy a mimoevropské státy. Členové tohoto konsorcia do něj přispívají vědecky a finančně a mají možnost účastnit se na tvorbě strategie, podílet se na výzkumu a poskytovat přístup do ELI ERIC svým výzkumným pracovníkům a průmyslovým subjektům.

Infrastruktura ELI ERIC je tvořena jak tzv. ELI-Beamlines v Dolních Břežanech, tak tzv. ELI-ALPS v maďarském městě Szeged, a jedná se tak o vůbec první tak rozsáhlou vědeckou infrastrukturu založenou v zemích EU 13. Náklady se v obou zemích za posledních šest let vyšplhaly na 300 milionů eur a byly pokryty z Evropských strukturálních a investičních fondů. V současné době infrastruktura ELI zaměstnává na 600 vědců, inženýrů a pomocného personálu z Čech a Maďarska, ale i ze zahraničí. 

Více informací naleznete na webových stránkách ELI projektu, zdroj informací tamtéž.