Evropská komise hledá členy expertní skupiny pro vědeckou diplomacii

CZELO

Zainteresované strany se mohou přihlásit do 31. října 2023.

Evropská komise otevřela výzvu k přihlašování stát se členy v expertních skupinách pro vědeckou diplomacii. Nově ustanovené skupiny budou mít za cíl vytvořit sadu doporučení pro budoucí evropský rámec vědecké diplomacie.

Zaměření jednotlivých pracovních skupin bude odpovídat prioritám stanoveným v první monitorovací zprávě k implementaci globálního přístupu k výzkumu a inovacím. Konkrétně se jedná o:

  • Strategické využívání vědecké diplomacie k řešení geopolitických výzev v roztříštěném multipolárním světě.
  • Vytvoření strategičtější, efektivnější a odolnější vědecké diplomacie prostřednictvím vědeckých důkazů a prognóz.
  • Posílení vědecké diplomacie na velvyslanectvích a podpora celosvětového dosahu vědecké diplomacie EU.
  • Vytvoření kapacit pro vědeckou diplomacii.
  • Definice, principy a přidaná hodnota evropské vědecké diplomacie (průřezové téma).

Každému z výše uvedených pilířů se bude věnovat jedna pracovní skupina, zatímco pátá skupina bude řešit zastřešující otázky týkající se definice, zásad a přidané hodnoty evropské vědecké diplomacie a souvisejících otázek, jako je subsidiarita, mnohojazyčnost a vědecká autonomie. Pracovní skupiny budou mít za úlohu předložit své výsledky do poloviny roku 2024.

Od členů pracovních skupin se očekává, že budou vystupovat za sebe, a ne za svojí instituci. Účast v pracovních skupinách je bez finančního nároku.

Více informací naleznete v přihlášce.