Evropská komise hledá členy do Vědecké rady ERC

CZELO

Vědecká rada je řídícím orgánem Evropské rady pro výzkum. Nominace jsou přijímány do 6. května 2022.

Cílem Vědecké rady je definovat strategii a metodiky vědeckého financování ERC. Skládá se z 22 členů, významných vědců, kteří zastupují vědeckou komunitu v Evropě.

Členové Vědecké rady jsou jmenováni na čtyřleté funkční období, které lze jednou prodloužit. Kandidáti navržení v návaznosti na aktuální výzvu k předkládání nominací budou vyhodnoceni Identifikačním výborem ERC a následně budou tyto nominace předloženy Evropské komisi. Z důvodu blížícího se vypršení mandátu musí být vyměněna téměř čtvrtina členů Vědecké rady.

Identifikační komise nyní kontaktuje organizace zastupující evropskou výzkumnou komunitu, s žádostí o nominaci vynikajících kandidátů. Komise rovněž vítá nominace z dalších výzkumných institucí. Nominace jsou přijímány do 6. května 2022.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.