Evropská komise aktualizovala pracovní program EIC pro rok 2023

CZELO

V rámci aktualizace byly přidány 2 CSA výzvy.

V rámci aktualizace byly přidány 2 CSA výzvy. Obě výzvy byly spuštěny 16. srpna. 

Nová generace inovačních talentů 

Schéma je zaměřeno na způsobilé studenty, výzkumníky a začínající inovátory, kteří budou mít možnost absolvovat stáž v malých a středních podnicích financovaných v rámci EIC nebo EIT. Stáž má napomoci zájemcům lépe pochopit komplexní proces přeměny vynálezu na inovaci a zároveň rozvíjet jejich podnikatelské dovednosti. Z pohledu hostitelů nabídne stáž inovativním start-upům přístup k talentům z oblasti výzkumu. Do výzvy se mohou zapojit žadatelé z projektů EIC Pathfinder, ERC, MSCA, výzkumných infrastruktur nebo EIT. Rozpočet na CSA je 4 miliony EUR. Výzva je otevřená do 4. října 2023. 

Finanční podpora přístupu ke službám od partnerů ekosystému 

Cílem je poskytnout příjemcům EIC finanční podporu v rámci specializovaných služeb od partnerů z Evropy nebo i mimo ni a naplnit jejich specifické potřeby v oblasti sektorové znalosti, sítí, výzkumné a inovační infrastruktury, přístupu na trhy nebo rozvoje podnikání. Schéma bude pokrývat polovinu nákladů na tyto služby až do výše 60 000 eur na jednoho příjemce. Výzva je otevřená do 14. listopadu 2023.  

Více informací naleznete na webu EIC.