Evropská komise aktualizovala pracovní program 2023–2024 Horizontu Evropa

CZELO

Dodatečné investice podpoří oblast civilní bezpečnosti pro společnost, témata obnovitelné energie a evropské inovační ekosystémy.

Na konci března 2023 Evropská komise aktualizovala pracovní program 2023-2024 Horizontu Evropa. Dodatečné investice mají podpořit výzkum a inovace, které podporují civilní bezpečnost pro společnost, témata obnovitelné energie a evropské inovační ekosystémy. Po navýšení rozpočtu na období 2023-2024 čítá finanční alokace pracovního programu více než 13,5 miliardy eur

Finanční alokace do Klastru 3 – civilní bezpečnost pro společnost byla navýšena o 50 milionů EUR. Zároveň bylo také přidáno 6 nových témat. Evropská komise očekává, že v rámci Klastru 3 bude během příštích 2 let financováno nejméně 12 dalších projektů. Vybrané projekty mají například podporovat témata jako jsou zvyšování kybernetické bezpečnosti, boj proti nenávistným projevům online a offline nebo zlepšování připravenosti na krize.  

Dalších 14 milionů eur, pro rok 2023, bylo přidáno na podporu obnovitelné energie. Úspěšné projekty podpoří provádění strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti zeleného vodíku. V neposlední řadě a v souladu s novou Evropskou inovační agendou bude v květnu spuštěna výzva zaměřená na tzv. „Regionální inovační údolí“ (Regional Innovation Valleys). Výzva má propojit jednotlivé evropské regiony a posílit inovace v evropských inovačních ekosystémech po celé Evropě.  

Více informací naleznete na webu Evropské komise