Euroguidance je nově součástí Národního pedagogického institutu České republiky

Evropská síť pro kariérové poradenství Euroguidance je od 1.7.2021 součástí Národního pedagogického institutu ČR (NPI)

Euroguidance je evropská síť, která podporuje a rozvíjí spolupráci a inovace v kariérovém poradenství v Evropě. České centrum Euroguidance se zaměřuje na rozvoj kompetencí poradenských pracovníků, jako jsou kariéroví výchovní poradci ve školách, učitelé, pracovníci s mládeží a další. Organizuje pro ně informační a vzdělávací aktivity, konference, semináře a studijní návštěvy v zahraničí. 

Od července 2021 působí české centrum Euroguidance v Národním pedagogickém institutu, kam byla převedena z Domu zahraniční spolupráce, kde působila dosud. Důvodem změn je nové programové období EU (2021-2027) a snaha Evropské komise i národních institucí o lepší propojení a spolupráci evropských sítí Eurogiudance, Europass a EQF (Evropský rámec kvalifikací). Služby a aktivity těchto sítí se zaměřují celkově na usnadnění vstupu lidí na trh práce, pomáhá jim prokázat jejich kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti a usiluje o dostupnost a kvalitu kariérového poradenství.  

Euroguidance se tradičně podílí na podpoře rozvoje systému kariérového poradenství v ČR, v NPI na tyto zkušenosti naváže a propojí je s odborným zázemím v oblasti kariérového poradenství v NPI.   

Centrum Euroguidance připravuje v následujícím projektovém období 2021-2023 mnoho typů vzdělávacích aktivit, metodickou podporu pro kariérové poradce a učitele, zaměří s na inovaci a kvalitu kariérového poradenství a vzdělávání. Mezi prioritní témata profesního rozvoje a podpory bude patřit digitalizace, profesionalizace a inovace služeb. 

Centrum Euroguidance podpoří kariérové poradce také ve využívání evropských sítí a služeb, v metodice poradenství k výjezdům do zahraničí, využívání evropských vzdělávacích příležitost a portfolia Europassu kariérovými poradci při práci klienty 

Příklady aktivit sítě Euroguidance: 

Národní cena kariérového poradenství 

V roce 2020 se konal již dvanáctý ročník ocenění nejlepších projektů kariérového poradenství. Vyhlášení cen můžete vidět ve videu Národní ceny kariérového poradenství 2020 

Souhrn vítězných projektů obsahuje sborník, který najdete na webu   

Příklady dobré praxe (euroguidance.cz)  

13. ročník bude opět vyhlášen v druhé polovině roku 2021. 

 

Mezinárodní konference 

Konference Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama 

proběhla v listopadu 2020. Konference je spojená s prezentacemi příkladů dobré praxe kariérového poradenství z ČR i z Evropy. Prezentace i videa z konference najdete na webu https://konferencekp.cz/

 

Vzdělávání kariérových poradců 

Nabídka seminářů, webinářů a dalších vzdělávacích akcí i studijních návštěv v zahraničí pro kariérové poradce bude zveřejněna od podzimu 2021. 

 

Cesta za kariérou - interaktivní aplikace 

Online aplikace Cesta za kariérou je dostupná všem na https://cestakarierou.cz/ 

Využijí ji kariéroví poradci při práci s klientem nebo přímo lidé, kteří přemýšlejí nad svou další kariérní cestou včetně získání zkušeností v zahraničí. Aplikace je v současné době v pilotním provozu a uvítáme jakékoli Vaše připomínky a podněty na e-mail euroguidance@npi.cz 

 

Kontakty a odkazy: 

euroguidance@npi.czpetr.chalus@npi.cz 

Weby: https://www.euroguidance.cz (web DZS, který se vztahuje k poslednímu programovacímu období do roku 2020) 

https://www.euroguidance.eu