EU Innovation Scoreboard ukazuje nárůst inovačního potenciálu EU

CZELO

Dne 21. června 2021 došlo ke zveřejnění Evropského srovnávacího přehledu inovací jednotlivých zemí pro rok 2021 (EU Innovation Scoreboard 2021). Dokument poskytuje srovnávací analýzu inovačního výkonu v členských státech EU a sousedících zemích, přičemž posuzuje relativní silné a slabé stránky národních inovačních systémů a pomáhá zemím identifikovat oblasti, na které je nutno se zaměřit. Hodnocení ukazuje, že evropská inovační výkonnost se v celé EU nadále zlepšuje. Od roku 2014 se inovační výkon v průměru zvýšil o 12,5 % a i nadále dochází ke sbližování, přičemž země s nižšími výkony rostou rychleji než země s vyššími výkony, čímž se mezi nimi rozdíl v inovacích vyrovnává. Česká republika zaznamenala zlepšení výkonu o 10 až 15 procentních bodů.

Spolu s tím byl dnes rovněž zveřejněn srovnávací přehled inovací v regionech za rok 2021. Regionální přehled ukazuje, že inovační výkonnost se v období od roku 2014 zvýšila u 225 regionů z celkového počtu 240 regionů. Nejinovativnějšími regiony v Evropě jsou švédský Stockholm, finský region Etelä-Suomi (Jižní Finsko) a německý Oberbayern.

Více informací je k dispozici v tiskové zprávě Evropské komise.