EIT spouští Nový evropský Bauhaus Booster 2.0

CZELO

Přihlášky lze podávat do 13. března 2023. 

Do nového programu, s cílem podpořit transformaci Nového evropského Bauhausu, se zapojilo 5 znalostních a inovačních komunit EIT (KICs) - EIT Digital, EIT Climate, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility. NEB Booster 2.0 hledá inovativní podniky, které vyvíjí řešení, díky nimž bude Evropa udržitelnější, inkluzivnější a zlepší kvalitu života občanů.  

V rámci výzvy musí žadatelé prokázat sociální a ekonomický dopad svých řešení a demonstrovat, že jsou v souladu se základními hodnotami NEB – udržitelnost, estetika a inkluze.   

EIT plánuje podpořit 20 společností v celkové hodnotě 1 milionu eur. Inovativní podniky získají grant ve výši 10 000 eur a další podpůrné služby v hodnotě 40 000 eur ve formě workshopů a akcí zaměřených na oblasti jako: posouzení obchodního modelu, marketing, strategie financování, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti nebo networking.  

Přihlášky lze podávat do 13. března 2023. 

Více informací naleznete na webu EIT nebo na webových stránkách jednotlivých KICs.