EIT oficiálně představilo svou novou strategickou inovační agendu pro období 2021−2027

CZELO

Dne 14. června 2021 EIT oficiálně představilo svou novou strategickou inovační agendu (SIA) pro období 2021−2027, stalo se tak během události Launch event for the EIT Strategic Innovation Agenda 2021−2027. Tato nová strategie se zaměří mimo jiné na podporu jedinečného inovačního evropského ekosystému, zviditelnění EIT a zvýšení povědomí s cílem přitáhnout evropské a světové talenty.  I v období 2021−2027 by EIT rádo hrálo roli aktivního partnera v řešení aktuálních a budoucích celospolečenských výzev a bylo prvním kontaktním bodem pro urychlení změn na evropské úrovni. Dále by chtělo hledat nové příležitosti a spouštět nová znalostní a inovačních společenství (KICs). Další prioritou je vytvoření inkluzivního inovačního a výzkumného ekosystému, a to jak v rovině genderové, tak i v té zeměpisné. To znamená proaktivně podporovat všechny země, především pak ty s nižší inovační výkonností, a posilovat spolupráci v regionální oblasti prostřednictvím nových mandátů v novém prováděcím rámci EIT Regional Innovation Scheme (Regionální inovační schéma EIT, RIS). 

Více informací k této nové strategické inovační agendě naleznete v zápise kanceláře CZELO ze zmíněné události.